Staklene fasade

Kombinacija estetike i kvaliteta

STAKLENE FASADE

Glazirana fasada je moderno rešenje za zgrade koja se ističe u odnosu na fasade ostalih zgrada, i daje vašem objektu čvrstinu i jedinstven izgled.

Kvaliteti aluminijumskih fasada
 • Kompletni sistemi profila od aluminijuma i čelika
 • Sve vrste fasada, uključujući dvostruke zidne fasade
 • Skylight geometrija
 • Prozorne jedinice sa svim vrstama otvaranja
 • Pasivni i aktivni solarni sistemi senčenja
 • Inovativni menadžment fasadnih tehnologija
 • Najnovije zaštite od požara i dima
 • Fasadne konstrukcije u svim klasama otpora

SCHÜCO FW50+ / FW60+

SCHÜCO FW50+ / FW60+ su najpoznatiji fasadni sistemi, ugrađeni u brojne objekte širom sveta. Oni omogućavaju da napravite impresivne fasade i svetlarnike različitih oblika, kao što su arkade, staklene kupole, piramide i cilindrične trezore. Provereni sistemi u praksi, Schuco FW 50+ i FW 60+ se koriste i za gradnju vertikalnih fasada i svetlarnika, naročito kada su predviđene velike širine i visine elemenata.

SCHUCO FW 50+ SG AND FW 60+ SG

Schuco FW 50+ SG i FW 60+ SG sistemi koji se koriste strukturalno zastakljivanje. Mogu da se koriste za izgradnju vizuelno impresivnih potpuno staklenih fasada. Korišćenjem profila koji su vidljivi samo unutar prostorija, postiže se izuzetan izgled fasada sa finim linijama u senci spojeva. Dodatni plus predstavlja široka kombinacija unutrašnjeg i spoljašnjeg stakla različitih debljina. Sistem se može koristiti za fasade svih veličina.

SCHÜCO SKYLINE C 65

Schüco SkyLine C 65 kombinuje efikasnost, funkcionalnost i dobar dizajn. Fleksibilne kombinacija isprobanih komponenti sistema omogućavaju široku slobodu dizajna koji je lako podesiv prema specifičnim zahtevima projekata. Sistem se može koristiti za brzu montažu elemenata velike visine. Fasadni elementi mogu da se montiraju u radionici, uključujući i zastakljivanje, a zatim jednostavno da se instaliraju na objektu, što značajno smanjuje vreme potrebno za instalaciju i pojednostavljuje inžinjering.

Inowa

 • Dubina okvira: 156 mm
 • Dubina krila: 70 mm
 • Dubina ispune: 18-57 mm
 • Uw ≥ 1.2 W/m2K

Termo 150

 • Dubina okvira: 150 mm
 • Dubina krila: 67 mm
 • Dubina ispune: 14-54 mm
 • Uw ≥ 1.2 W/m2K

Harmo

 • Dubina okvira: 83mm za tri staze i 47mm za dvije staze
 • Dubina krila: 28 mm
 • Dubina ispune: 4-18 mm

Termo 80

 • Dubina okvira: 124 mm za tri klizne stijene, 80mm za dvije klizne stijene
 • Dubina krila: 32 mm
 • Dubina ispune: 4 – 18 mm

Termo 120

 • Dubina okvira: 185 mm za tri klizne stijene, 120mm za dvije klizne stijene
 • Dubina krila: 50 mm
 • Dubina ispune: 3 – 30 mm
 • Uw ≥ 1.5 W/m2K

Termo 120-D+

 • Dubina okvira: 126 mm
 • Dubina krila: 56 mm
 • Dubina ispune: max. 44mm
 • Visina praga: 20 mm
 • Uw ≥ 1.4 W/m2K