SCHUCO

Prozori

Sistem Corona SI 82 se koristi za izradu prozora, balkonskih i ulaznih vrata.To je sistem šesterokomornih PVC profila ugradbene dubine dovratnika 82 mm, vidljive širine dovratnika 68 mm – 91 mm, krila 52 mm.
PVC stijenka je debljine 2,8 mm do 3,2 mm, materijal je otvrdnuti PVC, odgovara zahtjevima norme HRN EN 12608 (“Profili od neomekšanog PVC-a, razredba, zahtjevi i ispitne metode”), klasa A. Profili sadrže integrirano čelično pojačanje iznad dimenzija prozora 800 x 800 mm.
Brtvljenje između krila i dovratnika je izvedeno pomoću tri TPE brtve (vanjska, srednja i unutarnja brtva). Standardna boja brtve je siva, kod dekoriranih profila (RAL dekori) može biti crna brtva.
U vertikalnom presjeku se težina stakla prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. Krilo nasjeda na dovratnik s preklopom od 20 mm po dubini s unutarnje strane. Vanjske konture krila su zaobljene.

Okov je sistemski, Variotec, s euro-žlijebom za ugradnju bilo koje vrste okova. Savijanjem je moguće dobiti zakrivljene oblike od lučnih do okruglih, različitih radijusa. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima  Ix i Iy.
Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.

Karakteristike sistema Corona SI 82:

–    kvaliteta mat. PVC-U, EDLP, 082-50-T 23 DIN EN ISO 1163-1; RAL GZ 716/1
–    moguća debljina stakla do 48 mm
–    moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi, otklopno-klizno (PASK), dvokrilno.
–    masa PASK krila (otklopno-klizno) do 180 kg
–    PASK okov podržava dimenzije krila do 720×2370 mm
–    mase krila PASK do 130 kg bez ubacivača; do 180 kg sa ubacivačem, topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.1 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa E750
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    do 46 dB (ovisno o staklu)
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5
– mehanička otpornost,    HRN EN 13115:    klasa 4

Sistem Schüco AWS 90.SI+ je namijenjen za izradu prozora i balkonskih vrata visoko izoliranih objekata, koji zadovoljavaju standarde pasivne kuće (en. razred A+).
Štok ima ugradbenu dubinu od 90 mm, vidljiva širina krilo/štok min. 107 mm. U prostor oko ruba stakla i u srednju komoru profila, tj. između PVC izolatora (štega) ugrađeni su pjenasti izolatori; Vanjska štega krila (dosjed sa srednjom brtvom) je četverokomorna. Sklop krilo-štok zabrtvljen pomoću 2 brtve od EPDM-a, srednje i unutarnje. Srednja brtva je šesterokomorna i kompozitna – prednji i zadnji dio su od EPDM-a, srednji od pjenastog izolatora. Komora ispred srednje brtve služi za odvodnju kondenzata i eventualno ušle oborinske vode. Okviri srednjih brtvi su vulkanizirani. Ugradbene debljine stakla iznose 28-68 mm (trostruko staklo). Uz korištenje profila za proširenje, moguće je s unutarnje strane dobiti još 20 mm dubine za debljinu stakla/ispune od 83 mm. U kombinaciji s trostrukim staklom i PVC distancerom sistem može zadovoljiti standarde pasivne kuće, s ukupnim koeficijentom prolaza topline prozora Uw= 0.80 W/m2K.

Krilo s unutarnje strane, a preko unutarnje brtve (postoje dvije varijante brtve), nasjeda na štok i 10 mm je “starije” od štoka. Srednja brtva je u obliku vulkaniziranog okvira, Brtve stakla su koekstrudirane – iz dva materijala – EPDM i spužvasta guma, koje u kombinaciji imaju poboljšana toplinska svojstva. Postoji mogućnost ugradnje dodatne vanjske brtve za povišenje stupnja prigušenja buke. Ugradnjom brtvene trake unutar letvice stakla na uglovima prozora dobiva se dodatna sigurnost od prodora kondenzata (vodonepropusnost klase E 900).
Sistem sadrži profile za sistemsku ugradnju u aluminijsku fasadu, PVC bazni profil za standard RAL ugradnje, statički pojačane profile s Imax= 360 cm4, dilatacijske profile, profile za kutni spoj, spoj s punim panelom, profile za proširenje, profile za ostakljenje izvana, profile za otvaranje prema van, profile za renoviranje, te profile za automatizirani okov tipa “Tiptronic”. Profili se spajaju tehnikom ljepljenja uz dodatno mehaničko učvršćenje spojnica čavlićima ili štancanjem, prema uputama proizvođača sistema. Kutne i “T” spojnice sadrže žljebove koji omogućavaju optimalan raspored ljepila unutar profila. Za učvršćenje spoja koriste se dodatni kutni limići.
Predviđena je sistemska ugradnja sistema decentralizirane ventilacije Schüco Ventotherm. Sistem sadrži profile namijenjene za renoviranje pročelja, tj. ugradnju novih prozora na mjestu starih, bez demontaže okvira starih prozora.

Karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:            EN AW-6060
–    okov Avantec, masa OZ krila do             160 kg
automatiz. okov Tiptronic, masa do        160 kg
–    max. debljina stakla:                 68 mm (83 s proširenjem);
–    debljina stijenke profila:                 1.6-2.5 mm.
–    topl. izolativnost (HRN EN ISO 10077-2) :     Uf= 0.70 W/m2K, (fiksno polje)    zrakopropusnost     (HRN EN 12207):        klasa 4, pri   pa
–    vodonepropusnost     (HRN EN 12208):         klasa E 900
–    otp. na udare vjetra     (HRN EN 12210):        klasa C5/B5 (max. 3000 Pa)
–    mehanička svojstva (HRN EN 13115).        klasa 4 (800N)
–    mehanička trajnost     (HRN EN 12400):        klasa 3 (20 000 ciklusa)
–    antikoroz. okova    (HRN EN 1670):        klasa 3 (96h izloženost)
–    protuprovalnost    (HRN ENV 1627):        klasa WK3

Sistem AWS 75 BS FR30 koristi se za izradu protupožarnih prozora i fiksnih stijena. Odlikuje se elegantnom optikom, min. vidljive širine dovratnika 66.5 mm, ugradbene dubine 75 mm.
Profili ove serije su topli-sa prekinutim toplinskim mostom i umecima na bazi spužve koji osiguravaju povećanu toplinsku zaštitu (1). Povećanju toplinske izolativnosti profila doprinosi i višekomorna srednja brtva (2).
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) štega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.

Protupožarnost prema EN 13501 obuhvaća zaštitu od plamena, dima i prolaza topline u roku od 30 min, a prema klasama:
–        E30     (prije G30, DIN 4102);
–        EI30     (prije F30, DIN 4102)
Nakon ugradnje štega, u vanjski i unutarnji pojas profila štoka, tj. unutarnji pojas profila krila ugrađuju se tzv. Promatect-H ulošci, odnosno ulošci na bazi gipsa, koji ometaju toplinske tokove unutar profila (3). U području između štege i stakla ugrađuje se izolacijska pločica i ekspandirajuća traka tipa “Promaseal PL”, “Firefly 102”, ili “Flexpan 200”, koja štite stege te sprečava toplinske tokove između stakla i samog profila (4). Protupožarna stakla su višeslojna-ljepljena, jednostruka ili ugrađena u IZO stakla, sve do debljine 36 mm. U IZO staklu protupožarno staklo se stavlja na stranu požara. S vanjske strane krila staklo je učvršćeno pomoću čeličnog kutnika i zabrtvljeno brtvenom masom klase gorivosti B1 (5). Toplinska izolacija koja se ugrađuje u priključak prozora na zid mora biti u istoj klasi. Paneli se izrađuju kao kombinacija Al lima sa ispunom na bazi gipsa, ili kombinacija kaljenog stakla, ispune i lima. Podloške stakla mogu biti od tvrdog drveta.

Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme sistem Royal S i AWS.
Žlijeb za okov je multifunkcionalan i omogućava ugradnju svih vrsta automatskih, sigurnosnih i antipanik mehanizama. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima  Ix i Iy. Savijanjem je moguće dobiti zakrivljene oblike, od lučnih do okruglih, različitih radijusa.
Brtvljenje između krila i štoka osigurano je pomoću 3 brtve- vanjske, srdenje i unutarnje.
Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.

Karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:        EN AW-6060
–    tražena vatrootpornost:            30 min.
–    debljina PP stakla i panela do:        36 mm.
–    protuprovalnost, HRN ENV 1627:        WK 1
–    skriveni okov „Avantec“
–    mogućnost automatskog upravljanja

Sistem Corona CT 70 AS  se koristi za izradu prozora, vrata i fiksnih stijena. To je PVC sistem profila s preklopnom brtvom,  peterokomornim sistemom profila, osnovne ugradbene dubine 70 mm, min. vidljive širine dovratnika 68 mm, spoj s krilom 120 mm (kod standardne kombinacije profila). Postoje 3 varijante krila, optički različite: CLASSIC, RONDO, CAVA, koje se razlikuju prema  izgledu krila.
Profili sadrže integrirano čelično pojačanje iznad dimenzija 800 x 800 mm. PVC stijenka je debljine 2,8 mm do 3,2 mm. Brtvljenje je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi na spoju krilo-dovratnik (vanjska i unutarnja brtva), te dviju brtvi obostrano oko stakla. U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora.

Vidljiva širina dovratnika u PASK varijanti (otklopno-klizno)  je 78 mm, spoj s krilom 150 mm.
PASK se s obzirom na vrstu okova izrađuje u dvije varijante. Jedna varijanta je  sa ubacivačem krila u štok, tako da krilo samo bez dodatnog napora „uskače“ u ležište na štoku; ova varijanta je pogodna za ugradnju u objekte široke namjene, kao što su hoteli, bolnice i dr. Druga varijanta je bez ubacivača, tako da krilo pri zatvaranju ručno treba povući u ležište u štoku; ova je varijanta pogodna za uporabu u privatnim prostorima. U varijanti sa PASK okovom moguća je dvo- i četvero-krilna izvedba.
Funkcije PASK okova su slijedeće:
–    kad je ručka u okomitom položaju – zatvoreno
–    kad je ručka u srednjem položaju –  otklop-kip
–    kad je ručka u donjem položaju – puni otklop + klizanje
PASK ide u sve tri varijante- classic, rondo i cava.
U kombinaciji s dvostrukim staklom (Ug=1.1 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla  (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora
Uw= 1.1 W/m2K.

Ova serija profila ima tzv. euro-žlijeb za ugradnju okova, koji omogućuje ugradnju bilo koje vrste okova. Savijanjem je moguće dobiti zakrivljene oblike od lučnih do okruglih, različitih radijusa. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima  Ix i Iy.
Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.

karakteristike sistema Corona CT 70 AS:

–    kvaliteta mat.         PVC-U, EDLP, 082-50-T 23 DIN EN ISO 1163-1.
–    moguća debljina stakla do 36 mm
–    moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi, otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
–    masa PASK krila (otklopno-klizno) do 180 kg
–    PASK okov podržava dimenzije krila do 720×2370 mm
–    mase krila PASK do 130 kg bez ubacivača; do 180 kg sa ubacivačem, topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.1-1.7 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa 9A
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    31-47 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK2
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistem AWS 75.SI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.

Toplinska izolativnost osigurana je pomoću:
–    Stijenke stega su trokomorne (1)
–    Između stega ugrađeni su umeci od izolativnog materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. cirkulaciju zraka i konvekciju između stega. (2)
–    Srednja brtva je višekomorna. (3)
–    Dosjedni dio stege na koji naliježe srednja brtva je dvokomoran (4)
–    U prostoru dosjeda stakla ugrađen je uložak od PE-pjene, sa dobrim izolativnim svojstvima, koji  prekida toplinske tokove, tj. konvekciju u tom prostoru.

U kombinaciji s trostrukim staklom (Ug=0.7 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla  (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora
Uw= 1.0 W/m2K.
Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, tj. prozor veće površine ima bolji Uw koeficijent.
Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme FW 50+ i FW 60+. Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave. Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju kutne spojeve 80º-170º  u horizontalnom presjeku.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:          EN AW – 6060
–    masa krila:                     OZ 160 kg, otkl.-klizno 130-200 kg
–    max. debljina stakla:            61 mm
–    debljina stijenke profila:            2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=0.9-1.6 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–    moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi, otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa 9A
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    37-48 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK3
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistem AWS 70.HI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.

Toplinska izolativnost osigurana je pomoću:

–    Unutar stega ugrađeni su umeci od izolativnog materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. cirkulaciju zraka unutar stega. (1)
–    Srednja brtva je višekomorna. (2)
–    Dosjedni dio stege na koji naliježe srednja brtva je dvokomoran (3)
–    Vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da prekidaju toplinske tokove u komori stakla (imaju “repiće” ). (4)

U kombinaciji s trostrukim staklom (Ug=0.7 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla  (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1.2 W/m2K.
Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme FW 50+ i FW 60+, FW. Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave.
Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju kutne spojeve 80º-170º  u horizontalnom presjeku.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

karakteristike sistema:
–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:         EN AW – 6060.
–    masa krila :                    OZ 160 kg, otklopno-klizno 200 kg
–    moguća debljina stakla:            8-62 mm
–    debljina stijenke profila:            2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.5-1.9 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–     moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi, otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:
-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa 9A
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    37-47 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK3
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistemi Schüco AWS/ADS 90 BR su namijenjeni za izradu prozora (AWS) i vrata (ADS) za zaštitu od provale prema normi HRN ENV 1627 i propucavanja prema normi DIN EN 1522.
Štok ima ugradbenu dubinu od 90 mm, vidljiva širina krilo/štok 127 mm. Sklop krilo-štok je zabrtvljen pomoću 2 brtve od EPDM-a, srednje i unutarnje. Srednja brtva je trokomorna. Komora ispred srednje brtve služi za odvodnju kondenzata i eventualno ušle oborinske vode. Okviri/kutevi srednjih brtvi su vulkanizirani.
Krilo s unutarnje strane, a preko unutarnje brtve (postoje dvije varijante brtve), nasjeda na štok i 10 mm je “starije” od štoka. Srednja brtva je u obliku vulkaniziranog okvira, Brtve stakla su koekstrudirane – iz dva materijala – EPDM i spužvasta guma, koje u kombinaciji imaju poboljšana toplinska svojstva. Postoji mogućnost ugradnje dodatne vanjske brtve za povišenje stupnja prigušenja buke.
Sistem sadrži profile za sistemsku ugradnju u aluminijsku fasadu, PVC bazni profil za standard RAL ugradnje, Profili se spajaju tehnikom ljepljenja uz dodatno mehaničko učvršćenje spojnica čavlićima ili štancanjem, prema uputama proizvođača sistema. Kutne i “T” spojnice sadrže žljebove koji omogućavaju optimalan raspored ljepila unutar profila. Za učvršćenje spoja koriste se dodatni kutni limići.

Općenite karakteristike prozorskog sistema:

–    kompatibilnost s cijelim Schüco prozorskim programom
–    vrste otvaranja: OZ, ZO, otvaranje kurblom, nadsvjetlo
–    dimenzije krila do 1450 mm x 1800 mm
–    moguća kombinacija FB4 / WK3
–    kompatibilnost s protuprovalnom/protupropucavajućom  fasadom WK4 i FB4
–    max. masa krila do 160 kg (okov Avantec); ili 200 kg (standardni okov)

Općenite karakteristike sistema vrata:

–    kompatibilnost s cijelim Schüco prozorskim programom
–    vrste otvaranja: jedno i dvo krilno otvaranje premu unutra i van
–    dimenzije krila do 1300 mm x 2500 mm
–    moguća kombinacija FB4 / WK3
–    kompatibilnost s protuprovalnom/protupropucavajućom  fasadom WK4 / FB4
–    max. masa krila do 300 kg
–    mogućnost ugradnje schüco sigurnosnog stakla u klasi BR4 NS
–    ugradnja automatskih brava i antipanik okova klasa “B”, “D”, i “E” (HRN EN 179 i     HRN 1125)

Karakteristike prozorskog sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:         klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:         klasa 9A
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:        klasa WK4
-zaštita od propucavanja,    DIN EN 1522:        klasa FB4
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:         klasa C3
-mehanička izdržljivost,    HRN EN 13115:        klasa 4
-koef. prolaza topline,     DIN EN ISO 10077-2:     Uf≥ 1.6 W/m2K
Karakteristike sistema vrata prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:         klasa 2
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:         klasa 4A
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:        klasa WK4
-zaštita od propucavanja,    DIN EN 1522:        klasa FB4
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:         klasa C2
-mehanička izdržljivost,    HRN EN 13115:        klasa 3
-koef. prolaza topline,     DIN EN ISO 10077-2:     Uf≥ 2,4 W/m2K

Sistem AWS 75 BS.SI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 67 mm.
Ovaj sistem karakterizira tzv. blok-krilo, tj. krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u štok. Time je vidljiva širina profila prozora svedena samo na širinu štoka, bez širine krila kao u ostalim prozorskim sistemima.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+.Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave.
U kombinaciji s trostrukim staklom (Ug=0.7 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla  (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1.1 W/m2K.
Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila (2,3). Staklo je u krilo učvršćeno pomoću PVC profila direktno na stegu (4), te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane (5). Vanjska brtva je u obliku vulkaniziranog okvira i naručuje se na mjeru. Staklo u fiksnom polju učvršćeno je u okvir pomoću letvice s držačem s unutarnje strane (6). U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora.
Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve, i šupljih stega štoka i krila.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:         EN AW – 6060.
–    masa krila:                     OZ 160 kg, otklopno-klizno150 kg
–    moguća debljina stakla:            8-52 mm
–    debljina stijenke profila:            2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.3-1.6 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–    moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa E 750
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    do 45 dB (ovisno o staklu)
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistem AWS 70 BS.HI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 67 mm.
Ovaj sistem karakterizira tzv. blok-krilo, tj. krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u štok. Time je vidljiva širina profila prozora svedena samo na širinu štoka, bez širine krila kao u ostalim prozorskim sistemima.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+. Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave
U kombinaciji s trostrukim staklom (Ug=0.7 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla  (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora
Uw= 1.2 W/m2K.

Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, tj. prozor veće površine ima bolji Uw koeficijent.
Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila (2,3). Staklo je u krilo učvršćeno pomoću vanjske letvice (4), te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane (5). Vanjska brtva je u obliku vulkaniziranog okvira i naručuje se na mjeru. Staklo u fiksnom polju učvršćeno je u okvir pomoću letvice s držačem s unutarnje strane (6). U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora.
Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve, i šupljih stega štoka i krila.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

karakteristike sistema:
–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:         EN AW – 6060.
–    masa krila:                    OZ 160 kg, otklopno-klizno 150 kg
–    moguća debljina stakla:            8-52 mm
–    debljina stijenke profila:            2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.6-2.3 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–    moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno-klizno (PASK),
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:
-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa 9A
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    do 45 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK3
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistem AWS 105 CC.HI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, ugradbene dubine 105 mm, vidljive širine štoka (dovratnika) 74.5 mm, vanjske vidkljive širine sklopa štok/krilo 103 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.

karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:         EN AW – 6060.
–    masa OZ krila do:                160 kg,
–    max. debljina stakla:             42 mm u krilu i 75 mm u fikseru
–    debljina stijenke profila:            2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.6 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–    moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jedno i dvokrilno)
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa E 1050
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    do 48 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK3
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistem AWS 75 BS.HI koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 66.5 mm.
Ovaj sistem karakterizira tzv. blok-krilo, tj. krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u štok. Time je vidljiva širina profila prozora svedena samo na širinu štoka, bez širine krila kao u ostalim prozorskim sistemima.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+.Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave.
U kombinaciji s trostrukim staklom (Ug=0.7 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla  (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1.1 W/m2K.
Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila (2,3). Staklo je u krilo učvršćeno pomoću vanjske letvice (4), te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane (5). Vanjska brtva je u obliku vulkaniziranog okvira i naručuje se na mjeru. Staklo u fiksnom polju učvršćeno je u okvir pomoću letvice s držačem s unutarnje strane (6). U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora.
Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve, i šupljih stega štoka i krila.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:         EN AW – 6060.
–    masa krila:                     OZ 160 kg, otklopno-klizno 150 kg
–    moguća debljina stakla:            8-52 mm
–    debljina stijenke profila:            2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.5-1.9 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–    moguće vrste otvaranja: zaokretno, otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi, otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni okov AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa E 750
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    do 49 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK3
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

Sistem AWS 65 koristi se za izradu prozora i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 51 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+. Također je moguća ugradnja u sisteme za odimljavanje i odvod topline (RWA sistemi). Način i smjer otvaranja RWA prozora je prilagođen projektu, a predviđen je elektromotorni pogon (linearni i/ili lančani), povezan sa sustavom vatrodojave.
Lijeva i desna stega u krilu su različite duljine, čime je unutar profila formirana dodatna komora sa zrakom
U kombinaciji s odgovarajućim staklom (Ug=1.1 W/m2K) i odgovarajućim distancerom stakla (Ψ), sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline prozora Uw= 1.6 W/m2K.
Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- trokomorne srednje brtve i unutarnje brtve krila (2,3). Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem (4,5), te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane (6,7). Dosjedni dio stege krila na koji naliježe srednja brtva je, kao i druga stega krila, šupalj (7,8). U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju pravokutne te kutne spojeve 80º-170º  u horizontalnom presjeku.
Povećanje toplinske izolativnosti profila (Uf) postignuto je korištenjem trokomorne srednje brtve i šupljih stega krila.
Okov je sistemski, može biti skriven tipa Avantec.

karakteristike sistema:
–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:          EN AW – 6060
–    masa krila:                     OZ 160 kg, otkl.-klizno 130-200 kg
–    debljine stakla:                 4-55 mm
–    debljina stijenke profila:             2,2 mm.
–    topl. izolativnost, EN ISO 10071-2:      Uf=1.9-2.4 W/m2 K
–    materijal za brtvljenje (EPDM)        DIN 7863
–    površinska obrada                DIN 17611
–    kontrola kvalitete                DIN EN ISO 9001
–    moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno (jednokrilno, dvokrilno), zaokretno-otklopno, otklopno oko donje ili gornje osi („top swing“), otklopno-klizno (PASK), otklopno oko središnje vertikalne ili horizontalne osi
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja Tiptronic, skriveni     okov     AVANTEC

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:
-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa E 1200
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    37-47 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK3
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5

AWS 102 je prozorski sistem namijenjen za ugradnju Schüco aluminijske fasade. Sistem postoji u dvije verzije, otklop oko gornje osi prema van i paralelni otklop prema van:

Konstrukcijski su ove dvije serije identične, sa prekidom toplinskog mosta, razlika je samo u vrsti okova – otklopnom i paralelno otklopnom. Za obje serije je predviđen i tipski EM pogon za slučajeve sa većim i težim krilima.

karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

-kvaliteta materijala,        DIN EN 573:        EN AW-6060
-zrakopropusnost,         HRN EN 12207:     klasa 4
-vodonepropusnost,     HRN EN 12208:     klasa E 1200
-zaštita od buke,         HRN EN 4109:    38-44 dB (ovisno o staklu)
-protuprovalnost,         HRN ENV 1627:    WK2
-otpornost na udar vjetra,     HRN EN 12210:     klasa C5/B5