SCHUCO

ALU ulazna vrata

Sistem ADS 90.SI se koristi za izradu ulaznih vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, ugradbene dubine 90 mm, minimalne vidljive širine krilo/štok 147 mm. Štok je u ravnini s krilom.
Sklop krilo-štok je zabrtvljen pomoću 3 brtve od EPDM-a, vanjske srednje i unutarnje. Srednja brtva je dvokomorna i dvodijelna – dio na krilu i dio na štoku.
Kutevi srednjih brtvi u krilu su vulkanizirani.
Ugradbene debljine stakla/ispune iznose 63 mm (trostruko staklo). U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud= 1.0 W/m2K.
Za krilo postoji plići profil koji omogućava ugradnju ispune s prepustom preko profila, jednostrano ili obostrano. Otvaranje prema van i prema unutra. Ugradnja prohodnog praga na sistemski bazni profil, smjernice RAL.
Statički pojačani profili štoka sve do Ix=211 cm4. Kutni spoj profila izvodi se pomoću dvije kutne spojnice – u vanjskoj i unutarnjoj komori profila, koje se za profil učvršćuju čavlićima ili uprešavanjem; spoj se dodatno puni dvokomponentnim ljepilom i osigurava kutnim limićima. Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja. Panti mogu biti rolo i nadgradni; max. širina krila 1400 mm, visina 2500 mm.

Pragovi mogu biti:
1.  prohodan prag, visine 20 mm, s prekidom toplinskog mosta
2. automatski prag, za istu visinu gotovog poda iznutra i izvana

Povišena toplinska izolativnost osigurana je pomoću slijedećih elemenata:

–    Unutar srednje komore štoka i krila su ugrađeni umeci od izolativnog materijala koji smanjuju prijenos topline između unutarnje i vanjske komore.
–    3 ravnine brtvljenja – dvije brtvene komore u međuprostoru između štoka i krila
–    PVC izolatori (štege) su trokomorni – ispunjeni zrakom
–    Unutarnja brtva stakla je koekstrudirana i ima produžetak koji se nadovezuje na izolativni umetak u obodnom prostoru stakla
–    srednja brtva štoka i krila je dvokomorna – ispunjena zrakom
–    izolativni umetak u obodnom prostoru stakla smanjuje prijenos topline iz prostora letvice stakla prema van.

Karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:            EN-AW 6060
–    max. masa krila                     160 kg
–    max. debljina stakla/ispune:            63 mm
–    max. širina/visina krila:                1400 mm/2500 mm
–    debljina stijenke profila:                 1.6-2.5 mm.
–    topl. izolativnost, HRN EN ISO 10077-2 :     Uf= 1.6 W/m2K

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

–    zrakopropusnost,     HRN EN 12207:        klasa 4
–    vodonepropusnost,     HRN EN 12208:         klasa E 750
–    otp. na udare vjetra, HRN EN 12210:        klasa C4
–    protuprovalnost,    HRN ENV 1627:        klasa WK3
–    mehanička izdržljivost, HRN EN 12400:        klasa 5

Sistem ADS 75.SI se koristi za izradu vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Stege krila su dilatacione, tj. omogućuju kompenzaciju dilatacijskog pomaka uslijed temperaturnih razlika unutarnje i vanjske strane profila.

Karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:                EN AW-6060
–    masa  krila do:                        160 kg,
–    otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm
–    moguća debljina stakla:                    8-52 mm
–    debljina stijenke profila:                    2,2 mm.
–    topl. izolativnost, prosječno :                Uf=1,8 W/m2K
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skrivenog okova

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

–    otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210:        klasa C5
–    vodonepropusnost,             HRN EN 12208:        klasa 5A
–    zrakopropusnost,             HRN EN 12207:        klasa 2
–    protuprovalnost,             HRN ENV 1627:        WK3
–    zaštita od buke,            HRN EN 4109:            48 dB, (uz odg. staklo)
–    mehanička izdržljivost,    HRN EN 12400:        klasa 5 (klasa 6, verzija heavy duty”)

Sistem ADS 65 koristi se za izradu vrata. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 69 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+.
U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud < 1.6 W/m2K.
Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, te postotnom udjelu stakla i ispune.
Brtvljenje između krila i štoka vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi- (2). Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem (3), te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane (4). U slučaju ugradnje ispune, moguće je koristiti 3 mm pliće krilo, kako bi se odgovarajući pokrovni materijal nalijepio cijelom površinom na krilo, sve u ravnini štoka (5). Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja

Pragovi mogu biti:

1.    klasični, visine 20 mm, aluminijski sa prekidom topl. mosta (5.1), ili plastični (6).
2.    plitki, sa četkicom (7), ili gumenom brtvom (8)
3.    automatski protudimni (9)

Vrata mogu biti izvedena u verziji sa zaštitom protiv ozlijeđivanja prstiju (10).
Za slučajeve specijalnih statičkih zahtjeva postoji statički pojačani profil (11)

Karakteristike sistema:
–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:            EN AW – 6060
–    masa krila:                        150 kg (200 kg HD verzija)
–    moguća debljina stakla/ispune:             4-55 mm
–    debljina stijenke profila:                 2,2 mm.
–    atestirana max. visina svjetlog otvora:         2500 mm
–    topl. izolativnost:                     Uf= 2.4 W/m2 K (prosječno)
–    otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm
–    moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno jednokrilno i dvokrilno, mimokretno otvaranje

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

–    otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210:    klasa C3
–    vodonepropusnost,             HRN EN 12208:    klasa 5A
–    zrakopropusnost,             HRN EN 12207:    klasa 2
–    protuprovalnost,             HRN ENV 1627:    WK3
–    mehanička izdržljivost, HRN EN 12400:        klasa 5 (klasa 6 = verzija “heavy duty”)

Sistem ADS 70.HI se koristi za izradu vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Stege krila su dilatacione, tj. omogućuju kompenzaciju dilatacijskog pomaka uslijed temperaturnih razlika unutarnje i vanjske strane profila.

Karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:            EN-AW 6060
–    masa  krila:                        160 kg, verzija HD 200 kg
–    moguća debljina stakla:                 8-52 mm
–    debljina stijenke profila:                 2,2 mm.
–    topl. izolativnost, prosječno :             Uf=2,1 W/m2K
–    mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skrivenog okova
–    otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

–    otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210:    klasa C3
–    vodonepropusnost,             HRN EN 12208:    klasa 5A
–    zrakopropusnost,             HRN EN 12207:    klasa 2
–    protuprovalnost,             HRN ENV 1627:    WK3
–    zaštita od buke,             HRN EN 4109:        48 db (uz odg. staklo)
–    mehanička izdržljivost,     HRN EN 12400:    klasa 5 (klasa 6, verzija HD)

Sistem ADS 90.SI se koristi za izradu ulaznih vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, ugradbene dubine 90 mm, minimalne vidljive širine krilo/štok 147 mm. Štok je u ravnini s krilom.
Sklop krilo-štok je zabrtvljen pomoću 3 brtve od EPDM-a, vanjske srednje i unutarnje. Srednja brtva je dvokomorna i dvodijelna – dio na krilu i dio na štoku.
Kutevi srednjih brtvi u krilu su vulkanizirani.
Ugradbene debljine stakla/ispune iznose 63 mm (trostruko staklo). U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud= 1.0 W/m2K.
Za krilo postoji plići profil koji omogućava ugradnju ispune s prepustom preko profila, jednostrano ili obostrano. Otvaranje prema van i prema unutra. Ugradnja prohodnog praga na sistemski bazni profil, smjernice RAL.
Statički pojačani profili štoka sve do Ix=211 cm4. Kutni spoj profila izvodi se pomoću dvije kutne spojnice – u vanjskoj i unutarnjoj komori profila, koje se za profil učvršćuju čavlićima ili uprešavanjem; spoj se dodatno puni dvokomponentnim ljepilom i osigurava kutnim limićima. Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja. Panti mogu biti rolo i nadgradni; max. širina krila 1400 mm, visina 2500 mm.

Pragovi mogu biti:
1.  prohodan prag, visine 20 mm, s prekidom toplinskog mosta
2. automatski prag, za istu visinu gotovog poda iznutra i izvana

Povišena toplinska izolativnost osigurana je pomoću slijedećih elemenata:

–    Unutar srednje komore štoka i krila su ugrađeni umeci od izolativnog materijala koji smanjuju prijenos topline između unutarnje i vanjske komore.
–    3 ravnine brtvljenja – dvije brtvene komore u međuprostoru između štoka i krila
–    PVC izolatori (štege) su trokomorni – ispunjeni zrakom
–    Unutarnja brtva stakla je koekstrudirana i ima produžetak koji se nadovezuje na izolativni umetak u obodnom prostoru stakla
–    srednja brtva štoka i krila je dvokomorna – ispunjena zrakom
–    izolativni umetak u obodnom prostoru stakla smanjuje prijenos topline iz prostora letvice stakla prema van.

Karakteristike sistema:

–    kvaliteta materijala, DIN EN 573:            EN-AW 6060
–    max. masa krila                     160 kg
–    max. debljina stakla/ispune:            63 mm
–    max. širina/visina krila:                1400 mm/2500 mm
–    debljina stijenke profila:                 1.6-2.5 mm.
–    topl. izolativnost, HRN EN ISO 10077-2 :     Uf= 1.6 W/m2K

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

–    zrakopropusnost,     HRN EN 12207:        klasa 4
–    vodonepropusnost,     HRN EN 12208:         klasa E 750
–    otp. na udare vjetra, HRN EN 12210:        klasa C4
–    protuprovalnost,    HRN ENV 1627:        klasa WK3
–    mehanička izdržljivost, HRN EN 12400:        klasa 5